Çevre Bilimi

Showing 1-7 of 7 Books

Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme

By: Emrah Akyuz

Bu kitap, okuyuculara varlıklarını sürdürdükleri yaşam alanlarını tanımalarına ve bu alanların karşı karşıya oldukları sorunlarını ve olası çözüm önerilerini keşfetmelerine olanak sağlayabilecek bir bilimsel eserdir.

Çevresel Adalet

By: Emrah Akyuz

Çevresel adaletsizlik tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sorun olarak durmaktadır. Gündelik hayatımızın birçok aşamasında farkında olmadan çevresel adaletsizliğin mağduru olabilmekteyiz. Fakat yaşadığımız çevresel adaletsizliğin farkında olmadığımız için

Çevre Etiği ve Spinoza

By: Emrah Akyuz

“Çevre Etiği ve Spinoza” başlıklı bu kitap toplumsal uyanışa katkı sağlamayı amaçlamaktadır. İnsanoğlunu doğaya karşı nasıl davranması gerektiğinin cevabını sunan bu bilimsel eser, geleceğimizi kurtarmanın şifrelerini paylaşmaktadır.

Dünyayı Kurtar: Temiz Çevrenin Bilimsel Sırları

By: Emrah Akyuz

Bu akademik eserde temiz çevrenin tesis edilebilmesi için önerilen 10 adım, kesinlikle pembe önermelerden ya da fantastik fikirlerden oluşmamaktadır. Bu kitap, bir ütopya hayali kurmamaktadır. Gerçekleşmesi zor fikirler öne sürmek

Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek

By: Emrah Akyuz

Bu kitabın temel amacı, çevre sorunları konusunda yanlış bilinen konulara bilimsel açıklık getirmek ve çevre hakkında toplumsal bilinci arttırarak gelecek kuşakların, hayvanların ve bitkilerin temiz bir çevrede yaşamasına katkı sağlamaktır.

Çevre ve İnsan Hakları: Türkiye Üzerine Bir Araştırma

By: Emrah Akyuz

Sahip olduğumuz tüm insan hakları çevre sorunlarından dolayı risk altındadır. Onurlu bir yaşam sürebilmemiz için asgari bir koşul olan insan haklarının korunabilmesinde temiz çevrenin önemi maalesef anlaşılabilmiş değildir. Bu alanda

Çevre Biliminin ABC’si: Yeni Başlayanlar İçin Çevre Sorunları ve Politikaları

By: Emrah Akyuz

Toplumsal bilincin yetersiz olmasının başlıca sebebi ülkemizde çevre bilimi üzerine yapılmış akademik çalışmaların yetersiz kalması ile alakalıdır. Türkiye’de bu alanda yapılmış akademik çalışmaların ağır bir teknik dil ile yazılmış olması,