Books

Click on any book cover to learn more.

Showing 1-7 of 7 Books

Yeşil Siyasetin Manifestosu

By: Emrah Akyuz

Türkiye’de çevre sorunlarından dolayı binlerce insan ölümcül hastalıklara yakalanıyor ve hayatını kaybediyor. Önümüzdeki yıllarda bu sayıların milyonlara ulaşmasının kaçınılmaz bir sonuç olduğunu söylemek acı ama su götürmez bir gerçek. Ülkemizde

Urban Social Movements in Turkey

By: Emrah Akyuz

Many Turkish cities have witnessed increasing micro and macro-spatial dimensions in urban social movements, shaping urban space over recent decades. Typical Turkish urban social movements have generally shared the same

AKADEMİK KARİYERİN DNA’SI: GENİŞLETİLMİŞ İKİNCİ BASKI

By: Emrah Akyuz

2022 yılının Ekim ayında yayınlanan Akademik Kariyerin DNA’sı kitabı, iki ay gibi kısa bir süre içerisinde tükendi. Akademik kariyer yapmak isteyenlerin ve hâlihazırda yapanların bu kitaba yoğun ilgi göstermesi, Türkiye’de

Nuclear Energy and Human Rights: The Fallout of Fukushima

By: Emrah Akyuz

The accident at the Fukushima Daiichi nuclear power plant site is still the subject of intense debate by scholars, NGOs and international organisations as it is the most serious nuclear

Nuclear Energy: Perception or Reality?

By: Emrah Akyuz

Nuclear energy is the most controversial energy source in the 21st century. Both nuclear energy advocates and nuclear energy opponents try to manipulate society by providing incomplete or incorrect information

AKADEMİK KARİYERİN DNA’SI

By: Emrah Akyuz

Bu kitap bir bilim insanının sahip olması gereken vasıflarını ve başarılı bilimsel çalışmaları icra edebilmenin prensiplerini kendi deneyimlerim ve gözlemlerim çerçevesinde ortaya koyan bir kılavuz niteliğindedir. Bu eser ile akademik

İklim Krizi ve Enerji

By: Emrah Akyuz

21. yüzyıl iklim krizi açısından bir dönüm noktası. İnsan eylemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan iklim değişikliği nedeniyle tüm canlı yaşamı yok olma riskiyle karşı karşıya. Son 200 yıldır tabiri

Farklı Boyutlarıyla Kent ve Kentleşme

By: Emrah Akyuz

Bu kitap, okuyuculara varlıklarını sürdürdükleri yaşam alanlarını tanımalarına ve bu alanların karşı karşıya oldukları sorunlarını ve olası çözüm önerilerini keşfetmelerine olanak sağlayabilecek bir bilimsel eserdir.